Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) je fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce. Elektrické srdeční impulzy se analyzují většinou pomocí jednokanálových EKG senzorů.

Analýza variability srdečního rytmu (HRV)

Pokud se časové intervaly mezi jednotlivými údery srdce zkracují a prodlužují, pak tělo dobře reaguje na vnější a vnitřní podměty a ukazuje to na dobrou regulaci autonomního nervového systému – variabilita srdečního rytmu je velká. Pokud jsou časové intervaly stejné, nebo minimálně proměnlivé, ukazuje to na nízkou variabilitu srdečního rytmu a naznačuje to sníženou regulaci autonomního nervového systému. Význam Variability srdečního rytmu je v tom, že je řízena právě autonomním nervovým systémem a tím pádem by se dalo říci, že je oknem do jeho funkce.

1
Na obrázku z přístroje Dinamika Technologies (software Lotos) je v rytmogramu velká HRV.

1
Na obrázku z přístroje Dinamika Technologies (software Lotos) je v rytmogramu malá HRV

Autonomní nervový systém

O autonomním nervovém systému (ANS) se říká, že je to vývojově starý systém, který pomáhal organismu přežívat a automaticky reagovat na nepříznivé situace. Skládá se z motorických nervů spojující míchu s ostatními orgány a je řízen oblastí mozku nazývanou Hypotalamus. ANS hraje klíčovou úlohu při zachování stabilních podmínek uvnitř organismu, což je proces známý jako homeostáza. Nezávisle, bez vědomého uvažování člověka ovlivňuje vnitřní orgány, hladkou svalovinu, cévy, žlázy a má velký a zásadní vliv na srdce s cílem udržet a přizpůsobit optimální srdeční činnost k neustále se měnícím požadavkům organismu.

Sympatikus a Parasympatikus

ANS se dělí na dva systémy - sympatický a parasympatický. I když jsou tyto systémy do určité míry antagonistické, měli by pracovat v rovnováze a navzájem se korigovat a doplňovat.

Sympatický nervový systém se zabývá stresovými situacemi, aktivuje organismus k obraně či útěku (zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, rozšiřuje tepny, snižuje aktivitu trávicí soustavy), někdy se o něm mluví jako o systému bojuj-nebo-uteč. Je aktivován jakýmkoliv stresem, jako například vědomým nebo podvědomým psycho-emocionálním stresem, toxiny, elektromagnetickými vlivy atd.

Jeho opakem je Parasympatický nervový systém, který řídí odpočívání a trávící systém (snižuje srdeční frekvenci a tlak, zvyšuje aktivitu trávicího systému).


"Sympatikus tělo připravuje na aktivní činnost a stres. Parasympatikus obnovuje jeho normální fungování, aby uchoval energii. Jeden je plynovým pedálem a druhý je brzdou."

Přehled působení sympatiku a parasympatiku

Děj nebo cílový orgán Sympatikus Parasympatikus
metabolismus katabolismus anabolismus
srdce zvýšení frekvence snížení frekvence
krevní tlak zvýšení snížení
koronární tepny rozšíření zúžení
plíce průdušky se rozšiřují průdušky se zužují
žaludek produkce enzymů klesá produkce enzymů se zvyšuje
sekrece slin snížení zvýšení
svalovina trávicí trubice útlum peristaltiky povzbuzení peristatiky
oči zorničky se rozšiřují zorničky se zužují
žlázy snížení sekrece zvýšení sekrece
močový měchýř zúžení svěračů rozšíření svěračů
produkce moči snížení zvýšení

Více a podrobněji o sympatiku a parasympatiku se dočtete zde.

Jednokanálové EKG senzory, které analyzují krátké většinou 5 minutové záznamy HRV, vyhodnocují regulaci ANS a podávají informaci především o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku, jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového modu v podobě parasympatiku. I v klidovém režimu by se variabilita srdečního rytmu měla neustále proměňovat a právě tato nepravidelnost srdeční frekvence je považována za symbol zdravého a flexibilního organismu.


Centrum Oberonic

Více informací o přístroji Dinamika Technologies, který analyzuje HRV

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R