Těhotenská úzkost a související deprese a hněv: účinky na plod a novorozence.

Výňatek ze studie

Sto šedesát šest žen bylo klasifikovaných jako osoby s velkou či malou úzkostí během druhého trimestru těhotenství. U žen s velkou úzkostí byl zaznamenán na hodnotící škále také vysoký stupeň deprese a hněvu.
Při dalším sledování během těhotenství bylo zjištěno, že plody žen, které trpěly velkou úzkostí, jsou aktivnější a zaznamenávají zpoždění růstu. Vysoké hodnoty noradrenalinu* a nízká hladina dopaminu u matek s velkou úzkostí způsobily u jejich novorozenců nízkou hladinu dopaminu a serotoninu.
Novorozenci matek s velkou úzkostí měli také na EEG větší relativně pravou čelní aktivaci a nižší tonus bloudivého nervu*. Nakonec novorozenci matek s velkou úzkostí trávili více času v hlubokém spánku a méně času v bdělém klidném či aktivním stavu, přičemž vykazovali větší změny stavů a méně optimálního výkonu na Brazeltonově neonatální škále (NBAS = Neonatal Behavioral Assessment Scale*).
Tyto uvedené údaje zdůrazňují potřebu prenatálního zásahu při zvýšených symptomech úzkosti během těhotenství.

*Tonus bloudivého nervu:
Odkazuje na aktivitu bloudivého nervu (nervus vagus), základní složky parasympatické větve autonomního nervového systému.


*Noradrenalin / Norepinefrin:
Je hormon a neurotransmiter řazený mezi stresové hormony, který je vylučován dření nadledvin. Funkcí noradrenalinu je umožnit krátkodobě v organizmu zvýšenou aktivitu. Urychluje srdeční tep, zvyšuje rozklad glykogenu na monosacharidy, ale také roztahuje cévy v kosterních svalech a zvyšuje tak jejich okysličování.


*Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS):
Novorozenecká škála pro hodnocení chování (NBAS) – jedná se o jednu z metod vývojové diagnostiky, která hodnotí Interakční chování, zralost motorických funkcí a behaviorální a fyziologickou stabilitu.


Zdroj článku: Pregnancy anxiety and comorbid depression and anger: effects on the fetus and neonate.
Celá studie zde: Vagal Activity, Early Growth and Emotional Development
Překlad: Centrum Oberonic

Další články:

Jak stimulovat bloudivý nerv pro lepší duševní zdraví (část první)

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Sympatikus a parasympatikus

Variabilita Srdeční Frekvence

Informace o přístroji Dinamika Technologies

Informace o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE - přístroj Dinamika Tech.