MÉDIA

Experiment - bioenergetické působení - (Regenerace 2/2013)
Experiment - orgonový pokus - (Regenerace 10/2013)
Pořad České Televize z cyklu Pološero - Tajemné energie
Lidské tělo jako orchestr - (Literární noviny 7.8.2014)