Lektoři

Lektoři, kteří se podílejí na seminářích a workshopech v centru Oberonic


Michal Valenta

• Zakladatel Centra Oberonic
• Již 10 let pracuje s Nelineárními systémy - Oberon, Metatron
• Ve své poradně se zaměřuje především na celostní, komplexní přístup k lidskému organismu
• Školí především Nelineární systémovou analýzu (NLS) přístroje Oberon a analýzu variability srdeční frekvence (HRV) ruského přístroje Dinamika Technologies - více informací zde


RNDr. Lucie Houšková

• Vystudovala PřF UK obor molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
• Pracovala v laboratoři molekulární onkocytogenetiky
• 4 roky pracuje s přístrojem Oberon Quantum
• V centru Oberonic školí především základy mikrobiologie a vliv zátěží na zdraví člověka.


Ing. Petr Slabý

• Absolvent VŠCHT v Praze obor farmacie
• Věnoval se vývoji a výrobě aktivních látek pro humánní a veterinární léčiva
• Byl autorem a spoluautorem řady inovací a patentů
• Dnes se věnuje především přednáškám o zdravém životním stylu a výživě a v centru Oberonic školí odkyselení organismu a lidské tělo z pohledu organického chemika


Mgr. Alois Komorous

• Na farmacii vystudoval obor klinický farmaceut s atestací v oblasti toxikologie
• Od r. 1991 pracuje s homeopatiky firmy WALA, kterou nazývá "procesuální homeopatií", má bohaté osobní zkušenosti s tzv "orgánovými preparáty" firmy WALA a do Čech úspěšně zavedl kosmetiku Dr. Hauschky
• Od r. 2015 pracuje s přístrojem Oberon Quantum a přípravky Joalis
• V centru Oberonic školí především homeopatii a orgánové preparáty