Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce


Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu lékařského inženýrství a informatiky (International Journal of Medical Engineering and Informatics).

Autonomní nervový systém reguluje srdeční rytmus prostřednictvím dvou cest – sympatického a parasympatického nervového systému. Ten první srdeční rytmus zrychluje, zatímco ten druhý ho zpomaluje. Když dobře spolupracují, oba zajišťují to, že srdeční rytmus je rovnoměrný, ale připravený reagovat na změny vyvolané přijímáním potravy, reakcí bojuj nebo uteč, nebo vzrušením či podrážděním.

Neustálá proměnlivost srdečního rytmu je známá jako variabilita srdečního rytmu (Heart Rate Variability – HRV) a týká se změn srdečního rytmu mezi jednotlivými údery srdce. U zdravých lidí je variabilita srdečního rytmu (HRV) vysoká, zatímco srdeční abnormality vedou k nízkému HRV.

Vědci Ramesh Kumar Sunkaria, Vinod Kumar a Suresh Chandra Saxena z Katedry elektrického inženýrství na Indickém technologickém institutu v Roorkee, v Uttrakhand, v Indii (The Electrical Engineering Department at the Indian Institute of Technology) prováděli hodnocení dvou skupin mužů, aby viděli, zda-li si lidé praktikující jógu mohou zlepšit zdraví svého srdce. Zmínky zachycené v příbězích o jogínech napovídají o tom, že cvičení jógy může zlepšit zdraví pomocí dechových cvičení, protahování, různých poloh, relaxace a meditace.

Tým analyzoval “spektra” HRV na elektrokardiogramech (ECG) u 42 zdravých mužů dobrovolníků, kteří jógu necvičili, a u 42 mužů, kteří byli zkušenými praktikanty jógy, přičemž všem dobrovolníkům bylo mez 18 a 48 lety.
Spektrální analýza HRV je, jak uvádí tento tým, důležitým nástrojem pro zkoumání zdraví srdce a mechanizmu regulace srdečního rytmu. Elektrické napětí reprezentováno různými spektrálními pásmy při krátkodobé variabilitě srdečního rytmu svědčí o tom, jak dobře srdce reaguje na změny v těle, které jsou řízeny sympatickým a parasympatickým nervovým systémem.

Tým vysvětluje, že velmi nízké frekvence změn v spektrech (very low frequency – VLF) jsou spojeny s regulací vnitřní teploty těla. Maxima nízké frekvence (low frequency – LF) změn jsou spojena s časem, kdy převládá řízení sympatickým nervovým systémem a maxima vysoké frekvence (high frequency – HF) změn jsou spojena s časem, kdy převládá řízení parasympatickým nervovým systémem.


(HF, LF, VLF - jedná se o metodu spektrální analýzy variability srdeční frekvence s níž výborně pracuje a analyzuje ji ruský přístroj Dinamika Technologies pozn.překl.)

Tým na základě toho vyvodil, že v jejich přípravné studii s 84 dobrovolníky se objevuje silnější řízení parasympatickým systémem (bloubivým nervem), a to u těch subjektů, kteří pravidelně cvičí jógu, což naznačuje lepší autonomní kontrolu nad srdečním rytmem, a tím pádem to svědčí i o zdravějším srdci.


„Komparativní studie spektrálních parametrů variability srdečního rytmu u praktikantů a nepraktikantů jógy“ z Mezinárodního časopisu lékařského inženýrství a informatik, 2010, 2, 1, 1-14

Zdroj článku: Yoga practitioners have a healthy heart
Překlad: Centrum Oberonic

Další články:

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

Jak stimulovat bloudivý nerv pro lepší duševní zdraví (část první)

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Sympatikus a parasympatikus

Variabilita Srdeční Frekvence

Informace o přístroji Dinamika Technologies

Informace o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE - přístroj Dinamika Tech.