Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo


Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat moudře o komplexních sociálních tématech. Tato práce Igora Grossmanna, profesora psychologie z Univerzity ve Waterloo (University of Waterloo), a jeho kolegů z Australské katolické univerzity (Australian Catholic University), se objevila v online žurnálu Hranice behaviorální neurovědy (Frontiers in Behavioral Neuroscience).

Jejich studie přináší průlom v oblasti výzkumu moudrosti, a to tím, že identifikuje podmínky, za kterých má psychofyziologie vliv na moudrý úsudek.

„Náš výzkum ukazuje, že moudré uvažování není pouze funkcí mysli a kognitivních schopností,“ říká Prof. Grossmann. „Zjistili jsme, že lidé, kteří mají větší variabilitu srdečního rytmu a kteří jsou schopni přemýšlet o sociálních problémech s větším odstupem, projevují větší schopnost moudrého uvažování.“

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným, a tedy moudřejším uvažováním.
Studie rozšiřuje předchozí práci zabývající se tím, co z kognitivního hlediska podporuje moudré uvažování, přičemž přidává navíc úvahy, jak fungování srdce ovlivňuje mysl.

Mezi filozofy a kognitivními vědci dochází stále k větší schodě v tom, že moudrý úsudek definují jako schopnost rozeznat hranice poznání daného člověka, uvědomovat si různé životní souvislosti a jejich možný vývoj v čase a uznat názory druhých a hledat smír u protikladných názorů.

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným a tedy moudřejším uvažováním.

Srdeční rytmus lidského srdce má tendenci k výkyvům, a to dokonce i během ustálených fyzických podmínek, jako například když člověk sedí. Variabilita srdečního rytmu se vztahuje na proměnlivost tlukotu srdce během určitého časového intervalu a souvisí s řízením orgánových funkcí nervovým systémem.

Výzkumníci zjistili, že lidé, kteří mají více variabilní srdeční rytmus, byli schopni uvažovat o sociálních problémech moudřejším a méně zaujatým způsobem, když byli požádání, aby přemýšleli o daném tématu z pohledu třetí osoby. Nicméně, když byli účastníci studie požádání, aby přemýšleli o daném tématu ze svého pohledu, neobjevila se žádná souvislost mezi srdečním rytmem a moudřejším uvažováním.

“My již víme, že lidé s větší variabilitou svého srdečního rytmu vykazují vynikající výsledky ve výkonných funkcích mozku, jako je například operativní paměť,“ řekl Prof. Grossmann. „To však nutně neznamená, že tito lidé jsou moudřejší – ve skutečnosti mohou někteří tito lidé používat své kognitivní schopnosti k tomu, že dělají nemoudrá rozhodnutí. Aby byli schopni používat své kognitivní schopnosti k moudřejšímu uvažování, potřebují tito lidé s větší variabilitou srdečního rytmu překonat své egocentrické názory.“

Tato studie otevírá dveře pro další zkoumání moudrého uvažování na poli průniku psychologického a kognitivního výzkumu.


Zdroj článku: Wisdom is a Matter of Both Heart and Mind
Překlad: Centrum Oberonic

Další články:

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

Jak stimulovat bloudivý nerv pro lepší duševní zdraví (část první)

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Sympatikus a parasympatikus

Variabilita Srdeční Frekvence

Informace o přístroji Dinamika Technologies

Informace o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE - přístroj Dinamika Tech.