ŠKOLENÍ NLS - Nelineární Systémová Analýza (Oberon)

V oblasti školení se nejvíce specializujeme na individuální a skupinové školení metody NLS (Nelineární Systémová Analýza) přístroje Oberon a všech jeho softwarů. Pokud by měl někdo zájem o školení, nebo i pro více informací kontaktujte nás prosím.

Individuální školení

Individuální školení je vhodné a je zároveň i nedílnou součástí pro každého nového uživatele přístroje Oberon. Školení na náš přístroj Oberon Systém Quantum je zakončeno firemním certifikátem o proškolení, trvá 10 hodin a je rozdělené na 2-3 individuální setkání. Soukromé školení je vhodné i pro pokročilého uživatele přístroje, který si potřebuje upřesnit nebo doladit osobně některé informace o NLS přístroje Oberon.

Pro klienty, kteří z časových nebo jiných důvodů nemohou přijet osobně, jsou možné i konzultace a školení na dálku přes SKYPE.

Skupinové školení

Cca jednou měsíčně děláme pro pokročilé uživatele přístroje (terapeuty, lékaře, léčitele) skupinové semináře pro cca 10-12 lidí, nejen o NLS přístroje Oberon, ale i o Mikrobiologii, Acidobasické rovnováze těla a dalších oblastech celostní medicíny a zdravého životního stylu. Pokud chcete být o těchto skupinových seminářích pravidelně informováni e-mailem, napište nám.

Workshopy Oberon

Pravidelně v našem centru pořádáme i celodenní workshopy pro uživatele přístroje Oberon. Terapeuti (uživatelé Oberonu) si přinesou svůj přístroj i notebook a společně pracujeme hlavně v manuálním módu softwaru a učíme se ručně vyhodnocovat analýzu naměřeného klienta, pracovat s etalony mikroorganismů, potravinových doplňků, bylin, homeopatik atd. Pracujeme s orgánovými preparáty, vegetotestem, nahráváním informací, entropickou a biochemickou analýzou, spektrální charekteristikou (křivky), Metaterapií, virtuálním modelem, s tlačítky automodel, vzorek.... no prostě se vším co je pro uživatele Oberonu potřebné a užitečné.


OBSAH ŠKOLENÍ NLS PŘÍSTROJE OBERON

 Vysvětlení a historie metody NLS - nelineární systémová analýza lidského těla

 Bodová charakteristika - znalosti o 6-stupňové polychromatické stupnici referenčních bodů

 Analýza koeficientu spektrální podoby - znalosti o etalonech, měřítka porovnání vzorců atd.

 Spektrální charakteristika - znalosti ke grafikám křivek NLS přístrojů Oberon

 Frekvenční rozsah křivek - propojení křivek s rezonančním spektrem frekvencí

 Frekvenční spektra 1.8 - 8.2 a k nim přiřazené orgány, tkáně, buňky, psychika

 Entropická analýza - vyhodnocení aktuálního stavu vývoje určitého patologického procesu

 Biochemická homeostáza - potvrzení biochemického faktoru

 Vegetotest - testování vhodnosti potr. doplňků atd.

 Harmonizace - metaterapie, orgánové preparáty, harmonizace invertní frekvencí

 Nahrávání informace - jak vytvořit (nahrát) informační preparát

 Orgánové preparáty - co znamenají a jak pracovat s organovými preparáty

 Práce s Virtuálním modelem

 Použití tlačítek Vzorek, Auto Model a dalších


1 2 3

Modely různých orgánů a řezů, s referenčními body a symboly 6-stupňové polychromatické stupnice, kde každý bod odpovídá určitému stupni entropie, což znamená narušení struktur a akumulování energetických poruch.


1 2 3

Spektrální charakteristika - červená a modrá křivka. Na školení si povíme co křivky znamejí, jak podle nich rozeznat akutní, subakutní a chronicky stav, jak nahlížet na křivky společně s rezonančním spektrem frekvenci atd.


1 2 3

Ukázky etalonů několika orgánových preparátů. Na školení se dozvíte co jsou to orgánové preparáty a jak je použít v praxi.


1 2 3

Na školení se dozvíte vyhodnocení, roviny procesu a význam stupňů Entropické analýzy a Biochemické Homeostázy.


1 2 3

Na školení si řekneme co je to informační preparát a ukážeme si jak ho nahrát do nosiče v podobě informace potr. doplňku, byliny nebo i invertně - patogenu a orgánové zátěze.