Variabilita Srdeční Frekvence

Hlavním regulátorem srdeční frekvence je aktivita autonomního nervového systému (ANS), který udržuje základní funkce těla, řídí a kontroluje orgány, hladké svaly, trávení a funkce srdce.

ANS se anatomicky dělí na dvě větve: Sympatikus (zvládnutí stresové situace – boj, útěk) a Parasympatikus (klidové podmínky – anabolická funkce). Oba subsystémy na cílové orgány působí antagonisticky (protichůdně). V případě řízení srdečního rytmu dochází vlivem aktivity ANS, zejména parasympatické (vagové) aktivity, k přirozenému kolísání srdeční frekvence, pro které se v literatuře vžilo označení Variabilita Srdeční Frekvence (VSF), neboli Heart Rate Variability (HRV).

VSF tedy určuje stupeň kolísání v časovém intervalu mezi dvěma údery srdce. Je obecně ukazatelem naší biologické kondice, aktivity a je důležitá pro správné fungování fyzického i emočního těla jako celku. Naše VSF bývá největší, když jsme mladí a jak stárneme, kolísání se zmenšuje, i když je to s přibývajícím věkem přirozené. Čím větší VSF je tím lépe naše tělo zvládá každodenní zátěže a reaguje na změny prostředí. Mimořádně nízká VSF konkrétní věkové skupiny je spojena se zvýšeným rizikem budoucích zdravotních problémů. VSF snižuje, mino jiné i emoční stres, deprese a obecně nezdravý životní styl spojený především se stravováním a pohybem.


1

Na obrázku z přístroje Dinamika Technologies (software Lotos) je v rytmogramu ideální VSF


1

Na obrázku z přístroje Dinamika Technologies (software Lotos) není v rytmogramu skoro žádná VSF


Více informací o přístroji Dinamika Technologies, který analyzuje VSF

Více informací o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE