HEART VISION (HRV)

Pro přístroj Dinamika Technologies jsme pro vás nově přípravili software Heart Vision, který v sobě pojí původní softwary Lotos, Onix a Lifeline a je obohacen a vylepšen o další funkce a možnosti pokrokové analýzy variability srdečního rytmu. Přístroj dokáže pomocí výpočtu časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce analyzovat především regulaci autonomního nervového systému a informovat nás o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku, jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového módu v podobě parasympatiku.

1 1

Pojďme si projít a podívat se na jednotlivé karty softwaru Heart Vision.


1. Indexy variability srdečního rytmu

Na této kartě je zobrazen záznam EKG, časové intervaly v podobě rytmogramu, průměrný tep, počet úderů srdce a nově zde můžeme spustit i uložit na disk pro klienta řízené dýchaní (BFB).

1


2. Regulace autonomního nervového systému

Na této kartě je zobrazen Histogram R-R intervalů (index napětí) a Scatterogram R-R intervalů (hustota srdečních rytmů). Dále je upravený a vylepšený popis i nápověda.

1


3. Regulace autonomního nervového systému

Na této kartě je zobrazen spektrální diagram - frekvence srdce (HF, LF, VLF). Sebeléčebný potenciál, kde je zobrazen index rovnováhy ANS a nově index hormonu kortizol, vitální síla (potenciál regenerace a adaptace organismu), index centralizace CNS - ANS. Dále je zde upravený a vylepšený popis i nápověda.

1


4. Neuro-hormonální regulace

Na této kartě je zobrazen index neuro-hormonální regulace a energetická (metabolická) pyramida, energetické zásoby organismu, rovnováha příjmu a výdeje energie.

1


5. Psycho-emocionální stav

Na této kartě je zobrazen index psycho-emociálního stavu a spektra rytmu nervového systému. Dále je zde upravený a vylepšený popis i nápověda.

1


6. Fraktální analýza biorytmů

Na této kartě je zobrazena fraktální analýza biorytmů a gerontologická křivka - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem.

1


7. Komplexní analýza

Na této kartě jsou zobrazeny indexy funkčního stavu a komplexní index zdraví (kondice) - index označuje i průměrné hodnoty HRV dané věkové skupiny měřeného klienta a porovnává je s jeho aktuálním stavem.

1


8. Dynamika ukazatelů funkčního stavu

Na této kartě je zobrazena dynamika ukazatelů funkčního stavu - přehled o všech měřeních a denní předpověd biorytmů.

1


9. Portrét aury

Na této kartě je zobrazen portrét aury.

1


10. Mapa aktivity čaker

Na této kartě je zobrazena aktivita čaker. Dále zde můžete vygenerovat a uložit na disk počítače zvukovou nahrávku ve formátu Mp3 pro harmonizaci čaker, relaxaci a zlepšení celkového stavu klienta. Nově je zde upravený a vylepšený popis čaker i nápověda.

1

Ukázka popisu čaker - nové tlačítko INFO

1 1


11. Diagram meridiánů

Na této kartě je zobrazen diagram meridiánů. Nově je zde upravený a vylepšený popis meridiánů i nápověda.

1

Ukázka popisu meridiánů - nové tlačítko INFO

1 1


12. Pentagram pěti prvků

Na této nové kartě je zobrazen pentagram pěti prků.

1

Ukázka - nové tlačítko EMOCE (emoce v pentagramu) a INFO (info o TČM)

1 1


13. 5 prvků ájurvédy

Na této kartě je zobrazeno 5 prvků ájurvédy.

1 1


14. Dóša test

Na této kartě se vyplňuje nově udělaný dóša test. Po vyplnění dotazníku přístroj určí jaký typ je klient podle Ájurvédské celostní medicíny, doporučí stravování a další informace.

1 1 1 1


Pokud by měl někdo zájem o zakoupení přístroje (softwaru), kontaktujte mne prosím.
Minimální systémové požadavky pro softwar

Centrum Oberonic - M.V.

Další články:

Více informací o přístroji Dinamika Technologies, který analyzuje HRV

Informace o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu Heart Vision

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Sympatikus a parasympatikus